AHMET KABAKLI ( Elazığ 1924- İstanbul 8 ŞUBAT 2001)

      Ahmet Kabaklı; Elazığ’ın Harput ilçesinde 1924 yılının Mayıs ayında doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra girdiği İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu devlet parasız sınavını kazandı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu.

      Öğretmenlik meslek hayatına önce Diyarbakır Lisesi’nde başladı ve daha sonra Manisa Lisesi’nde devam etti. Daha sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yıl süre ile Paris’e gönderildi. Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü’ne atandı ve Türk Edebiyatı öğretmeni olarak hizmetini sürdürdü. Öğretmen olarak görevini sürdürürken, bir taraftan da Ankara Hukuk Fakültesi’ne (1955-1960) devam ederek hukuk diplomasına sahip oldu.

      İstanbul Fatih’te bulunan Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na öğretim görevlisi olarak tekrar ataması yapıldı ve Türk Edebiyatı okuttu. Buradaki görevi devam ederken 1974 senesinde emekliliğini istedi.

      T.C. Beş Yıllık Kalkınma Planları Programı doğrultusunda yapılan çalışmalarda; 3. Beş Yıllık Kalınma Programı’nda yer alan İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın 1976 yılının Mart ayında kurulup eğitim-öğretime başlaması gerçekleşti ve hocam Ahmet Kabaklı’dan Türk Edebiyatı ve Müzik Dersi alma şerefine nail oldum.   

     Öğretmenliğine paralel olarak 1957 yılından başlamak üzere 1990lara kadar Tercüman Gazetesi’nde köşe yazarlığını sürdürdü.

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti döneminde (1996-1997) Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından İstanbul Fatih’teki eğitim kurumu Yüksek Öğretmen Okulu’nun adını “Ahmet Kabaklı Çapa Yüksek Öğretmen Okulu” olarak değiştirdi ve; Türkiye’ye, Türkçe’ ye, Türk İnsanına gönülden bağlı olan edebiyat insanı hocama Türk Milleti adına teşekkür ediyordu.( 30 Kasım 1989 tarihinde Ahmet Kabaklı Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nda düzenlenen “Öğretmenler Günü” töreninde verdiğim (M.Ü. Atatürk Eğt. Fak. Müzik Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi iken) Türk Sanat Müziği solo konserimin akademik hayatımda çok özel bir anlamı vardır.

      T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1997 yılında “Şeyhül Muharririn” unvanı verildi.

      İstanbul Sultanahmet semtinde bulunan Türk Edebiyat Vakfı Başkanı ve Türk Edebiyat Dergisi’nin yönetmeni olarak uzun yıllar hizmet verdi. Her Çarşamba düzenlemiş olduğu sohbet ve konferanslarla Türk İslam Dünyası’nın geleceğine dair yol gösterici ve lider oldu. 


      Türk Basını'nın Şeyh-ül Muharririn’i, gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı 08 Şubat 2001 tarihinde fani dünyadan ebediyete göç etti; hocamı manevi huzurunda saygı ve minnetle yad ediyorum