Ayrıca “İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu”nun kurucu yönetim kurulu üyeliği, Türk Ansiklopedisi’nde genel yayın müdürü, Osmanlı Siyasî ve Medeniyet Tarihi öğretim üyeliği, Millî Eğitim ve Kültür bakanlıklarında üyelik ve başkanlık görevlerinde bulundu. 

 Hayat, Tercüman, Son Havadis, Dünya gibi dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlanan Yılmaz Öztuna; tarihçiliği yanında bestekârlığı ve şairliği ile bilinir. Türkiye Millî Kültür Vakfı tarafından kendisine şeref armağanı verildi (1985). Eserlerinin sayısı 130’un üzerinde olan Yılmaz Öztuna; 9 Şubat 2012 tarihinde vefat etti.

Konservatuvarda Türk Müziği Tarihi Dersini aldığım rahmetli Yılmaz Öztuna Hocamı saygı ve minnetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin 

YILMAZ ÖZTUNA

 

Türk müziği uzmanı, tarihçi, yazar olan Yılmaz Öztuna; İstanbul Cihangir doğumludur. İlköğreniminin ardından eğitimine  İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Beyoğlu İstiklâl Lisesi’nde devam etti.

1950’den 1957'ye kadar Paris’te bulundu ve bu süre içinde uzun Avrupa hânedanlarının şeceresi ve Avrupa tarihiyle yakından ilgilendi. Yurda dönüşünde; önce İstanbul Ansiklopedisi, İslâm-Türk Ansiklopedisi ve Mûsiki Mecmuası’nda çalıştı.

1969’da siyasî hayata atıldı ve Adalet Partisi’nden Konya milletvekili seçildi. TRT’nin çeşitli kurullarında görev aldı.

 1974-1977 zaman diliminde Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu üyeliği ve Kültür Bakanlığı baş müşavirliği görevlerinde bulundu.