T.C. Marmara Üniversitesi

28-29 Mayıs 2021

Türkistan'dan Balkanlar'a Türk Sufizmi Uluslararası Sempozyumu

Bilim Kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gezer