Prof. Dr. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU (D.10 Kasım1932- Ö.26 Haziran1996)

 

Necmettin Hacıeminoğlu; Türkolog, araştırmacı-yazar. Kahramanmaraş’ ta doğdu.Ankara’da vefat etti.

. Aslen Özdarendeli olan soyadını, sülalesinin adı olan Hacıeminoğlu’nu alarak (1959) değiştirdi. Aslen Malatya Darendeli olan Hacıeminoğlu bir yaşında iken babasını kaybetti. Babalarının ölümü üzerine Özdarendeli ailesi Kahramanmaraş’tan Darende’ye dönerek Aşudu köyüne yerleşti. İlkokulu Aşudu’ da  (1946),Ortaöğrenimini ise Adana Erkek Lisesi’nde (1954) tamamladı.

 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine (1960-83) asistan olarak girdi. 1969 yılında üniversite tarafından Fransa’ya gönderildi ve bir yıl Paris’te kaldı.

1970 yılında “Türk Dilinde Edatlar” adlı tezi ile doçent oldu, 1971 yılında Yeni Türk Filolojisi Kürsüsüne tayin edildi. 1972-73 ders yılında, Bağdat Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Bu görevi esnasında Bağdat’ta Türkoloji Bölümü’nü kuran Hacıeminoğlu; hem Türk Dili dersleri verdi, hem de Irak Türkmenleri arasında ağız araştırmaları yaptı.

1975-1976 Akademik Yılı Eğitim-Öğretim Programında açılan İstanbul Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1982’de profesör olduğu İÜ Edebiyat Fakültesinden ayrıldı ve 1985’te Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde görev aldı. Bu üniversitede 1987’de ek görev olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğünü yürütmeye başladı.

Son görev yeri  Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde kürsü profesörü ve dekan olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hocam;
hayatı boyunca "özü sağlam, sözü sağlam" insanlar yetiştirmek için didinmiş, Türk Gençliğinin, Türklük Ülküsüyle yetişmesi için yüzlerce konferans verdi, ve bu alanda yüzlerce makale yazdı.

Ülkenin karanlığa ve komünizm bataklığına sürüklenmeye çalışıldığı 70'li yıllarda vatanın ve milletin en büyük savunucularından biri olmuş ve Türk Milliyetçiliğinin en yüksek burçlarında müstesna yerini almıştır.


1980'li yıllarda düşüncelerini yazıya aktardığı için düşünce suçluları arasına girdi; tutuklandı, yargılandı ve cezaevine girdi.20 Haziran 1996 yılında Ankara’da vefat eden değerli hocamı her zaman saygı ve minnetle yad ediyorum. Mezarı İstanbul’da Edirnekapı Şehitliğindedir.

Allah mekanını Cennet eylesin.