19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim-Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenliğim süresince; desteğini hep yanımda hissederek, öğrencisi olmanın verdiği özgüven ve çalışma-mücadele hırsını kendime şiar edinmenin haklı gururunu ömrümce yaşayacağım.

Değerli hocamın öğrencisi olma şerefini bana verdiği için Allah’a şükrediyorum.

Hayatımın en özel anında beni yalnız bırakmayan Muhterem hocamın manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum.

Eserlerinden Örnekler:

Saz eserleri.

Nihavent, Hüzzam, Hicaz Zirgüle, Şehnaz Makamı Saz Semaileri.

Şarkı:

Hüzzam, Nihavent, Rast, Kürdi, Acem-Kürdî şarkılar.

Av.Prof.Dr Ercüment Berker 27 Ocak 2009 tarihinde fani dünyadan ebediyete göçtü. Rahmetli hocamı saygı ve minnetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

ERCÜMEND BERKER(D. 1920- 27 Ocak 2009)

Ercüment Berker İstanbul’da 1920 tarihinde doğdu. İlk, orta eğitiminden sonra lise eğitimini Haydarpaşa ve Fransız Kolejinde tamamladı.

1945 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve bu fakülteden 1948 de mezun oldu, avukatlık mesleğine başladı.

Avukatlık mesleğinin yanında Türk Müziği’ne olan ilgisi nedeniyle; Hüseyin Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi, Prof.Dr. Salih Murat Uzdilek isimli duayen hocalardan feyz aldı. İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosu ve Derneği’ni kurdu.

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulan İstanbul Yassıada mahkemelerinde en çok müvekkili olan avukat idi.

1974 yılında İTÜ Türk Müziği Korosu ve İTÜ Müzik Merkezi’nin kurucusu olarak hizmetler verdi.1976 yılında Türkiye’de ilk defa olarak kurulan İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; 3ncü 5 Yıllık Kalkınma Programı (1973-1978) çerçevesinde Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın kurulduğu yıllar ne yazık ki ülkemizde kardeş kanının aktığı, kargaşa ve toplumsal olaylar; en büyük sorun olarak ortada kol geziyordu. Sözün özü değerli dostlar; ülkemizde durum hiç iç açıcı değildi. Ve fakat Türk Müziği Devlet Konservatuvarı hocalarımızın, başta rahmetli hocam Prof. Dr. Ercümend Berker olmak üzere; dirayetli ve akılcı yönetimleri ile eğitim-öğretim programımız düzenli bir biçimde devam etti. 

Ülkemizde ilk kez kurulan (TÜRK MÜZİĞİ KONSERVATUVARI ATATÜRK KOROSU) nun repertuvarında; en değerli hocalarımız hazırladığı müziğimizin TSM klasik-şarkı (Şef: Prof. Dr. Ercümend Berker), - THM türkü ( Şef: M. Nida Tüfekçi)  ve Batı müziği (Şef: Demirhan Altuğ) formlarında en nadide eserlerin icra edildiği ATATÜRK KOROSU seçmelerinden sonra desteğini benden hiç esirgemedi.

1982 yılında T.C. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu (D.1934 – 02 Temmuz 1995 )’nun konservatuvara gelmesi ile başlayan akademik hayatımı yaşadığım M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Samsun