CAFER AÇIN ( D.30 Ağustos 1939 Ankara- Ö.4 Eylül.2012 Tekirdağ)

30 Ağustos 1939 yılında Ankara'da dünyaya geldi, 11 yaşında ilk minyatür enstrüman sergisini açtı. Sanat çalışmalarına 5-6 yaşlarında başlayan Cafer Açın'ın, 11 yaşında ilk minyatür enstrüman sergisi Ankara Üniversitesi Dil – Tarih ve Coğrafya Fakültesi sergi salonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde açılmış ve büyük ilgi uyandırmıştır.

Cafer Açın; Ankara Teknik Öğretmen Okulu'nun Enstrüman Yapım Bölümü'ne devam etmiş, bölümün 1957 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na dönüştürülmesi üzerine eğitimini orada tamamlamıştır. Öğrenimi süresince Christian Schertel, Etienne Vatelot, Mithat Arman, Bahri Yakut, İbrahim Sakarya, M. Ragıb Gazimihal gibi değerli hocalardan dersler aldı.

Hocalarının kendisine olan yakın ilgisi  Cafer Açın'ın mesleğinde daha iyi yetişmesini sağlamıştır. En büyük ilgi ve desteği Mithat Arman’dan gören Cafer Açın, bütün hocalarını minnet ve şükranla anmaktadır.

Enstrüman yapım sanatının Türkiye’de gelişmesini ve yayılmasını sağlamış, bu alanda yüzlerce öğrenci yetiştirmiş enstrüman bilimcisi ve enstrüman yapım sanatçısı’dır. Türk müziği enstrümanlarının geleneksel yapısı ve karakteristik özellikleri göz önüne alınarak akademik çalışmalarla tespit edilen denge ve oran hesaplamalarını anlaşılır bir bilimsel dille ortaya koyan, ülkemizde organoloji alanında uzman olan hocamızdır.

1962 yılında vatani görevinin ardından hitamında Ankara Devlet Konservatuvarı'na piyano asistanı olarak atanmış, bilahare görevini uzman olarak sürdürdü.

 1975-1976 Akademik Eğitim Öğretim Döneminde açılan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na öğretim üyesi ve enstrüman yapım bölüm başkanı olarak atandı, 12 yıl bu görevini sürdürdü ve 1988 yılında Ana Sanat Dalı Başkanı olan Cafer Açın; İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan 15 Ekim 2003 tarihinde kendi isteği ile ayrılarak emekli oldu.
Türk Folkloru üzerine uzun yıllar araştırmalar yapmış, birçok sergiler açmış, konferanslar vermiş, ulusal ve uluslar arası kongrelere, kurultaylara ve sempozyumlara katılmış, bildiriler sunmuş, makaleler yayınlamış, kendi dalında birçok uluslar arası yarışmada ülkemizi başarı ile temsil etmiştir.
Enstrûman Yapım Bölüm Başkanı olarak Türk Müziği’nde kullanılan birçok enstrümanda gelişmeler yapmış, standartlarını, plan ve projelerini, perde aralıklarını, frekanslarını, ses sahalarını, denge ve oranlarını, gerilim ve basınçlarını tespit etmiş, enstrüman bilimi ve yapımıyla ilgili birçok kitap yazmış ve yayınlamıştır.  Unesco tarafından hazırlanan dünya müzik tarihine Geleneksel Türk Müziği sazlarının tarihçesi ve tanıtımı bölümü yazmıştır.
TRT tarafından hazırlanan Türk Müziği Tarihi adlı çalışmada ve Unesco tarafından hazırlanan Dünya Müzik Tarihi'nde biyografisine yer verildi.


30 kadar tek sesli ve çok sesli Türk Müziği bestesi yapmış; Mut- Çağlar - Yaren gibi sazları gerçekleştirmiş, ilk 4 yeni Türk piyanosunun yapımında bulunmuş, Türk Musikisi piyanosunun plan ve projelerini hazırlamış ve yapım safhasına getirmiştir.

Ege yöresi türküleri ile tanınan TRT nin sevilen bağlama ve ses sanatçısı Özay Gönlüm’ün kullandığı Yaren adlı sazı yapan ülkemizin yetiştirdiği en önemli organolog olan Cafer Açın Hocam; Tekirdağ’ın Yenice Köyü’ndeki yazlığında geçirdiği rahatsızlık üzerine kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde 20 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra, 4 Eylül 2012’de aramızdan ayrılmıştır.

Enstrüman Yapım Dersi’mize gelen Cafer Açın Hocam’ı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum.